Stad Damme staat voor een manier van leven en draagt die uit

Stad Damme staat voor een manier van leven, en draagt die uit

Een onomkeerbare keuze voor levenskwaliteit

Stad Damme heeft nu al een heel eigen profiel binnen de Zwinregio (Brugge-Damme-Knokke-Heist). De zorg is dat onze eigenheid niet verloren mag gaan ten gevolge de fusieprojecten waar de Vlaamse overheid op aanstuurt.

CD&V+ loopt vooruit op de mogelijke gevolgen van schaalvergroting. We profileren Damme sterk als Stad van onthaasting in de Zwindelta, als aanvulling op Brugge en de kust. Het is een haalbare kaart om dit inhoudelijke project de komende zes jaar te realiseren. De keuze voor de mensgerichte herinrichting van de publieke ruimte, met ruime inbreng van de bevolking, kan nadien niet zomaar ongedaan worden gemaakt.

We zetten de komende jaren in op projecten die we tegen 2024 kunnen realiseren en die impact hebben op lange termijn. Het zal soms meer moed vragen dan centen om deze te realiseren. Zo gaan we het debat aan over kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening. Zou het bijvoorbeeld niet mooi zijn wanneer we aan de vraag naar cohousing kunnen voldoen met de herbestemming van leegstaande boerderijen? Ook onze deelname aan het Vlaamse pilootproject rond afvalbeheer getuigt van onze wil om duurzaam te innoveren.

Een stadsproject met toeristisch potentieel

Stad Damme heeft potentieel om de eerste Slow City te worden in Vlaanderen. Daar gaan we voor. Ons plan voor meer levenskwaliteit heeft maar kans op slagen wanneer iedereen vertraagt. Onze wegen moeten tragere wegen worden. Van autobestuurders verwachten we respect voor zwakke weggebruikers en voor onze leefomgeving. Bij de herinrichting van het openbare domein zullen we ook dagtoeristen en passanten erop wijzen dat in Damme strikte regels gelden. We komen bezoekers tegemoet, bijvoorbeeld met goed toegankelijke parkeergelegenheid aan de stadsrand. Maar we zullen meer dan nu doorgaand verkeer uit de straten bannen en streng optreden bij inbreuken.

Wie Damme bezoekt, krijgt daar veel voor terug. Dat willen we sterker benadrukken. We nodigen ook de horeca-uitbaters, onze landbouwbedrijven, kunstenaars, ambachtslui en andere lokale actoren uit om producten en diensten te ontwikkelen die getuigen van de kracht van onthaasting. We zetten in op duurzaam verblijftoerisme.

Hier ligt de basis voor een duidelijk toeristisch imago dat we Stad Damme willen aanmeten.

Een solidair stadsproject

De maatschappelijke en milieu-uitdagingen zijn groter dan ooit en overstijgen het lokale niveau. CD&V+ is er echter van overtuigd wat we op lokaal niveau een sterke vuist kunnen maken voor een duurzaam samenlevingsmodel. We willen dit doen voor en met de Dammenaars. En we kijken verder dan de grenzen van onze gemeente. Stad Damme, Stad van onthaasting, wordt pleitbezorger voor duurzame lokale economie, landbouw en toerisme en ambassadeur voor een mensgericht beleid. We kijken de toekomst vol vertrouwen tegemoet.