Ons programma: Onthaasting en KwaliTijd

Ons programma: Onthaasting en KwaliTijd

CD&V+ komt als sterke speler op voor de acht kernen van Damme. Slow City is in wording. De CD&V+ zette een plus achter haar naam. Ze komt op met een verruimde lijst. in de kernen en het buitengebied. Damme ademt tijd. Tijd die je bewust kunt beleven. Die eigenheid moet blijven, en versterkt worden.

Joachim Coens, Burgemeester-Lijsttrekker:

"De drijfveer? Ontmoeting, Ontplooiing en Ontdekking. Vernieuwen, met respect voor de eerdere generaties. Met zorg voor een leefbare toekomst."

De inzet van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018

Het stadsbestuur investeerde in dienstverlening en projecten. We zetten verder in op een goede dienstverlening en een verzorgde publieke ruimte. De wereld verandert, CD&V+ veranderde mee. Troeven? Financiële middelen, een ervaren burgemeester en zijn team en nieuwe geëngageerde mensen. Samen een enthousiaste ploeg.

Maar vooral U.

Samen geven we vorm aan 2019-2024. Het lokaal model voor onthaasting en KwaliTijd.

De levensvreugde in de acht dorpskernen is apart. Het welzijn van de lokale gemeenschap, in onze sterk geïndividualiseerde samenleving, is onze bekommernis.

In het drukke bestaan biedt het landelijke Damme een rustpunt. Een adempauze die Damme typeert. Precies dààr kunnen bewoners en bezoekers de batterijen opladen.

De herinrichting van straten is een wenk: we nodigen uit om te vertragen. CD&V+ bouwt aan dorpskernen op mensenmaat. Veilige voetpaden, rustig groen en uitnodigende pleintjes.

Elke kern accentueert met projecten het eigen karakter van de wijk. Het moet fijn thuiskomen én samenleven zijn in Stad Damme. Actieve wijkwerking en betrokkenheid van burgers.

Het gaat om U.

CD&V+ investeert in wandel- en fietswegen. Met creatieve oplossingen komen de kernen voor alle inwoners vrij. Leegstaande sites en gebouwen krijgen herbestemming voor diversificatie. Stad Damme biedt ruimte voor ontplooiing: sport, cultuur, welzijn en ondernemerschap.

Waar het om gaat:

- Damme: renovatie van de OCMW-site, basis voor de verdere ontwikkeling en ecologische ontsluiting
- Sijsele: pilootproject Kwartier 51=nieuwe trend: werken, wonen en recreatie met parallelle adequate sport- en cultuurinfrastructuur
- Lapscheure: polyvalente ontmoetingsruimte in de omgevormde kerk, een eerste voorbeeld van de herbestemming van religieus erfgoed
- Moerkerke: De Lieve, een ontmoetingscentrum met bibliotheek en jeugdlokalen. Vernieuwing van de dorpskern
- Hoeke: Sint-Jacobshuis, op de route naar Compostella - symbool voor pelgrim-solidariteit
- Vivenkapelle: de actieve integratie van pastorie en kerk in de neogotische site in het dorp en de school
- Den Hoorn: dorpskernvernieuwing rond kerk, school-, speel- en ontmoetingsplein ; de verkeersveiligheid
- Oostkerke: de milieuvriendelijke vernieuwing van de dorpskern; het sluitstuk van het scheiden van het afvalwater in Lapscheure en Hoeke

Samen vorm geven aan de toekomst

Om spaarzaam om te springen met ruimte en materialen, moeten we anders gaan bouwen en wonen. Er is behoefte aan kinderopvang, lokale en deeleconomie - we gebruiken samen een auto, een machine… Er doken nieuwe recreatievormen zoals paddling enz. Maatschappelijke veranderingen trekken zich door van wieg tot graf. (Her)bestemming van kerken? Hoog tijd om in te spelen op de vraag naar nieuwe afscheids- en begrafenisrituelen.

Praten met elkaar garandeert participatie en transparantie. We bouwen de onthaalfunctie in het administratieve centrum uit . Een snelloket vergemakkelijkt de afhandeling van vragen. Wie worstelt met een (bouw)dossier krijgt persoonlijke begeleiding.

Een event-coördinator helpt bij persoonlijke initiatieven. Elke inwoner kan met eigen projecten bouwen aan de toekomst. Met een klantvriendelijk onthaal stimuleren we vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven, het verenigingsleven en (sociaal) ondernemerschap.

Alles vergt overleg met gebruikers en experten. Het nieuwe stadsbestuur zal bij elk project de bevolking actief betrekken. Dat kan via de adviesraden maar ook via een referendum, sociale media of een persoonlijk contact.

Er kwamen een nieuw logo, huisstijl, website en sociale media. We legden de basis voor een actieve dialoog met de Dammenaars. Met een mix van persoonlijk onthaal, drukwerk en digitale communicatie willen we alle Dammenaars bereiken en betrekken.

Een greep uit de projecten:
- Open communicatie, dialoog in concrete dossiers en participatietoets bij belangrijke beslissingen, bevorderen van burgerinitiatieven
- Met een gespreid sport-, cultuur- en welzijnsaanbod inspelen op noden van jong en oud.
- In de wijken nagaan waarom groepen van mensen niet deelnemen en investeren in oplossingen op maat
- Inrichting van het publieke domein op mensenmaat
- Kwaliteitsvolle (her)bestemming van beeldbepalende gebouwen: kerken en boerderijen
- De verdere invulling van Damme Zorgstad, met de uitbreiding van woonzorgcentrum De Stek,
- Betaalbare woonoplossingen die inspelen op nieuwe noden en aandacht voor sociale tewerkstelling
- Alle bouw- en renovatiedossiers van de stad krijgen een ecologietoets
- Streng optreden tegen verkeersovertredingen en milieuvervuiling
- Promotie van lokale (landbouw)producten en diensten
- Kinderopvang, onderwijs, jeugdwerk: de ontwikkeling van jonge Dammenaar

Stad Damme: eigen identiteit en een eigen entiteit

En daar gaat het allemaal om. We profileren Damme sterk als Stad van Onthaasting in de Zwindelta, als aanvulling op Brugge en de Kust. CD&V+ loopt zo vooruit op de mogelijke gevolgen van een toekomstige fusie.

Het is een haalbare kaart om dit inhoudelijke project de komende zes jaar te realiseren. De keuze voor de herinrichting van de publieke ruimte, kan nadien niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Slow City is een erkende wereldbeweging van steden die het traagheids-/kwaliteitslabel mogen dragen.

We zetten de komende jaren in op projecten die we tegen 2024 realiseren en die impact hebben op lange termijn. Het zal meer moed vragen dan centen. Zo gaan we het debat aan over kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening. Co-housing als herbestemming van leegstaande boerderijen?

Deelname aan het Vlaamse pilootproject rond afvalbeheer getuigt van de wil om duurzaam te innoveren. Geen plastic zakken meer maar vuilniscontainers, dat is de toekomst.

Onthaaste Stad: leefbare toeristenstad

Stad Damme heeft potentieel om een van de eerste Slow Cities te worden in Vlaanderen. Daar gaan we voor. Ons plan voor meer levenskwaliteit heeft maar kans wanneer iedereen vertraagt.

Letterlijk.

Onze wegen moeten trager worden. Van bestuurders verwachten we respect voor zwakke weggebruikers en leefomgeving. Dagjestoeristen en passanten weten dat in Damme strikte regels gelden. Er komt toegankelijke parkeergelegenheid. We bannen doorgaand verkeer en treden op bij inbreuken.

Wie Damme bezoekt, krijgt veel terug.

Inspiratie. Rust. Traagheid. Erfgoed. Groen.

We nodigen de horeca-uitbaters, onze landbouwbedrijven, kunstenaars, ambachtslui uit om producten en diensten te bedenken die getuigen van de kracht van onthaasting. Duurzaam verblijfstoerisme ligt in het verlengde daarvan. Dàt wordt het imago van Stad Damme.

Stad Damme, Stad van Onthaasting: pleitbezorger voor duurzame lokale economie, landbouw, openbaar domein en toerisme. Op mensenmaat. Ambassadeur voor een mensgericht beleid vol vertrouwen in de toekomst. Een trage stad die snel denkt.

Wat wilt U samen met het stadsbestuur realiseren? Deel Uw reactie via Facebook (CD&V+ Samen voor Damme) of mail info@stadvanonthaasting.be Alle vragen worden beantwoord en ook Uw suggestie krijgt een plaats via http://www.stadvanonthaasting.be

Beter leven in acht dorpskernen

Beter leven in acht dorpskernen

Lees meer
Onze toekomst geven we samen vorm

Onze toekomst geven we samen vorm

Lees meer
Stad Damme staat voor een manier van leven, en draagt die uit

Stad Damme staat voor een manier van leven, en draagt die uit

Lees meer
[Dit wil Joachim realiseren voor Damme ]

Dit wil Joachim realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Eveline realiseren voor Damme

Dit wil Eveline realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Rik realiseren voor Damme

Dit wil Rik realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Bart realiseren voor Damme

Dit wil Bart realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Rita realiseren voor Damme

Dit wil Rita realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Britta realiseren voor Damme

Dit wil Britta realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Frederik realiseren voor Damme

Dit wil Frederik realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Lut realiseren voor Damme

Dit wil Lut realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Filip realiseren voor Damme

Dit wil Filip realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Eric realiseren voor Damme

Dit wil Eric realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Eddie realiseren voor Damme

Dit wil Eddie realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Nathalie realiseren voor Damme

Dit wil Nathalie realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Els realiseren voor Damme

Dit wil Els realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Filiep realiseren voor Damme

Dit wil Filiep realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Ann-Sofie realiseren voor Damme

Dit wil Ann-Sofie realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Nicoline realiseren voor Damme

Dit wil Nicoline realiseren voor Damme

Lees meer
Dat wil Kelly realiseren voor Damme

Dat wil Kelly realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Els Henneco realiseren voor Damme

Dit wil Els Henneco realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Geert realiseren voor Damme

Dit wil Geert realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Jean-Pierre realiseren voor Damme

Dit wil Jean-Pierre realiseren voor Damme

Lees meer
Dit wil Christoph realiseren voor Damme

Dit wil Christoph realiseren voor Damme

Lees meer

Vragen of bemerkingen over ons programma?

Neem contact met ons op