Dit wil Rita realiseren voor Damme

Dit wil Rita realiseren voor Damme

Rita Van Laecke is moeder van 5 jonge mensen tussen 23 en 31 jaar. Rita is ook geëngageerd in diverse verenigingen. Ze kent de verlangens, verzuchtingen van jong en oud. Het is vooral haar bedoeling om actief mee te werken aan het beleid van stad Damme en daardoor is de + bij CD&V volgens haar de enige juiste keuze.