beter leven in acht dorpskernen

Beter leven in acht dorpskernen

Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen Beter leven in acht dorpskernen

In Damme staat de tijd aan onze kant

Wat betekent de lokale gemeenschap nog in onze sterk geïndividualiseerde samenleving? Voor CD&V+ is de kwaliteit van de lokale leefomgeving belangrijker dan ooit. Iedereen heeft het druk en staat onder druk. Het landelijke Damme is een rustpunt waar inwoners en bezoekers de batterijen kunnen opladen. In Damme maken we tijd voor wat echt telt. We zetten in op de ontplooiing en ontwikkeling van elke Dammenaar. Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen: iedereen moet aan zijn trekken komen. De strijd tegen eenzaamheid en uitsluiting gaan we samen aan.

Met de herinrichting van straten en pleinen nodigen we uit om te vertragen

De smalle straatjes in de dorpskernen en het omliggende groen vormen een troef. We bouwen hierop verder. CD&V+ wil elke dorpskern inrichten op mensenmaat. Waar nodig investeren we in veilige voetpaden, rustgevende groenvoorziening en uitnodigende pleintjes. In elke dorpskern voorzien we bovendien in een of meer projecten die het eigen karakter van de wijk accentueren. Het moet prettig thuiskomen en samenleven zijn in alle uithoeken van Stad Damme. We bevorderen actieve wijkwerking en zoeken naar nieuwe formules om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het gemeenschapsleven. Natuurlijk kunnen we geen volwaardig aanbod van alles uitbouwen binnen elke kern. Met investeringen in wandel- en fietswegen bevorderen we de mobiliteit binnen Stad Damme. We zoeken creatieve oplossingen om aanbod in de kernen te ontsluiten voor alle inwoners. Bij de (her)bestemming van sites en gebouwen diversifiëren we zoveel mogelijk. Zo zorgen we ervoor dat Stad Damme haar inwoners een ruim en divers aanbod kan bieden op het vlak van sport, cultuur, welzijn en andere levensdomeinen. Zo komen de investeringen die we doen, de hele gemeenschap ten goede.

Huidige en toekomstige speerpunten bij de ontwikkeling van dorpskernen

Damme: de noodzakelijke renovatie van de ocmw-site vormt de basis voor de verdere ontwikkeling en ecologische ontsluiting van Damme

Sijsele: met het pilootproject Kwartier 51 zetten we een nieuwe trend inzake werken, wonen en recreatie

Lapscheure: De polyvalente ontmoetingsruimte in de omgevormde kerk is een eerste voorbeeld van de herbestemming van religieus erfgoed.

Moerkerke: De Lieve wordt een ontmoetingscentrum met bibliotheek en jeugdlokalen.

Hoeke: Het Sint-Jacobshuis staat symbool voor verbinding binnen Stad Damme en pelgrimssolidariteit met lokale gemeenschappen overal ter wereld.

Vivenkapelle: De integratie van pastorie en kerk in de school geeft een extra dimensie aan het leven op school.