Frederik Noë

7de plaats: Frederik Noë

Frederik woont in Damme centrum en is letterlijk omgeven door de ooievaars. De afgelopen legislatuur kon hij als jongste raadslid reeds ervaring opdoen in de gemeente –en OCMW-raad. Voorts is hij lokaal actief in sportieve -en sociale organisaties. Een doordacht gebruik en inrichting van onze publieke ruimte ziet hij als een investering in het welzijn van de inwoners. Buurten met toegankelijke stoepen, zitbanken, publieke groene ruimte en trage verbindingswegen. Geluidsarm asfalt in dichte woonkernen en comfortabele fietswegen. Onze groene omgeving met zijn waterlopen koesteren en meer als troef uitspelen en een slimme herbestemming van ons erfgoed, … het is een greep uit een aantal ingrediënten die hij naast een aantrekkelijke leefomgeving tegelijk ook als hefboom ziet op tal van andere domeinen zoals mobiliteit, toerisme, middenstand, sociaal weefsel, klimaat en biodiversiteit.