Rita Van Laecke

5de plaats: Rita Van Laecke

Rita (58 jaar – nachtverpleegkundige) is vooral moeder van 5 jonge mensen tussen 23 en 31 jaar. Daardoor kent zij zeer goed de verzuchtingen en verlangens van onze jongeren, onze toekomst.
Daarnaast werkt zij full-time als nachtverpleegkundige in een bejaardentehuis, waardoor de zorgen van onze ouderen ook een deel zijn van haar leven.
En zij is ook actief in het vrijwilligerswerk, niet alleen als voorzitster van Levenslijn Damme maar ook in het Feestcomité, zaalvoetbal enz….
Het is vooral haar bedoeling om actief mee te werken aan het beleid van stad Damme en daardoor is de + bij CD&V volgens haar de enige juiste keuze.