Eveline Van Quekelberghe

2e plaats: Eveline Van Quekelberghe

2e plaats Eveline Van Quekelberghe.

Ik hou ervan om mét en voor de mensen meer te doen. Als vrouw én reeds 12 jaar in de politiek actief, waarvan 8 jaar als schepen, weet ik dat onze samenleving bestaat uit het samenbrengen van mensen. Gedreven door een passie voor mensen , ijver ik voor aandacht, begrip en een plaats voor iedereen. Ik kies een positief Damme voor jong en oud waar het goed leven is!