Filiep Warlop

14de plaats: Filiep Warlop

Warlop Filiep, 48 jaar, bediende, woont in Sijsele ('t Veld).
Hij is fier in Damme te wonen, zijn engagement gaat uit naar het uitbouwen van de toekomst binnen deze stad
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen leven.
Hij hoopt zich terug als gemeenteraadslid enerzijds te kunnen engageren voor een goed onderhoud van voet- en fietspaden, groenzones en wegen.
Anderzijds vind hij het uitstippelen van een goed mobiliteitsplan aangepast aan de noden van de kwetsbare bewoners een belangrijke uitdaging.
Vanuit zijn technische kennis wil hij duurzame investeringen bevorderen in de stedelijke gebouwen; Damme kan hier het voorbeeld geven!
Filiep belooft zich met raad en daad de komende jaren actief in te zetten voor alle bewoners van Damme én het toekomstige stadsbestuur.